Gods hart voor dieren

De afgelopen weken zijn dieren volop deel geweest van onze sociale omgev­ing. In de keuken had­den de hon­den het beste plek­je bij de kachel. Behalve lekker warm was het ook alti­jd gezel­lig om daar bij te zit­ten en ze achter hun oort­jes te krabbe­len. Onder­tussen wer­den er pogin­gen gedaan om de drie kat­jes op te …

Op avontuur in Patagonië

Op het moment dat ik de gloed­nieuwe inca­muts met roze accen­ten over mijn oren trek, is voor mij de vakantie begonnen. We hebben een paar dagen een pauze genomen van het werk om wat meer van Patag­o­nië te verken­nen. Bij vertrek uit Coy­haique regent het pijpen­ste­len maar wij zit­ten al snel hoog en droog in …

Grond onder onze voeten

Een van de eerste din­gen die ik na aankomst in dit huis heb gedaan was het verken­nen van de boekenkast. Hoe mooi het buiten­leven ook is, zon­der een boek is het toch niet com­pleet. Tot mijn tevre­den­heid vond ik een behoor­lijke col­lec­tie Engel­stal­ige boeken. Mijn favori­et tot nu toe is The com­plete book of self-suf­­fi­­cien­­cy …

Farm life

Ik zit aan de keukentafel met een kop verse munt­thee. Door het raam zie ik de wolken voor­bij vliegen; het waait weer flink. Ik kijk uit op het dal, met onderin de stad Coy­haique. In de verte zijn de besneeuwde bergen van Patag­o­nië te zien. Aan de andere kant van het huis zijn steile hellin­gen …

Back to the Earth

Onze rug­tassen zijn ingepakt en onze fam­i­lie pinkt de laat­ste traan­t­jes weg: Het is weer tijd om afscheid te nemen van Ned­er­land. De komende vijf maan­den zullen we in Chili door­bren­gen, waar we op ver­schil­lende boerder­i­jen gaan werken via WWOOF. Het lijkt miss­chien niet de meest voor de hand liggende stap na het behalen van …

God met ons

Zondag begint de Adventsti­jd, en daarmee waarschi­jn­lijk ook de kerst-stress voor alle moed­ers in Enge­land die hun gezin met vol­doende eten, cadeaut­jes en ver­sierin­gen de kerst door moeten lood­sen. Dit jaar voor ons geen Christ­mas Car­ols en High Street shop­ping, want wij vieren kerst in Chili. De komst van God als kleine baby wordt in …