In gesprek met de plataan

Haastig loop ik over het smalle paad­je. De regen heeft me toch nog over­vallen, hier in de relatieve wilder­nis aan de rand van Read­ing. Ik weet dat ik om de hoek zal kun­nen schuilen. Daar is hij, de plataan. Scheefge­groeid en met takken die haast tot aan de grond komen. Voor een omarm­ing heb je …

Klimaatcrisis? Probeer dit eens

Iedereen heeft er weleens last van. Het is een gewone werkdag, je bent net lekker bezig om de men­sheid tot nieuwe hoogten te bren­gen, medis­che vooruit­gang, economis­che groei — en dan blijkt je pla­neet opeens een kli­maat­cri­sis te hebben. Wat nu? Ik bespreek vijf won­der­mid­delt­jes die ik de afgelopen tijd uit­geprobeerd heb. Met gratis tips! 1. …

Het kan anders

Met onze manier van lev­en zijn we de pla­neet aan het kapot mak­en. Het is de bood­schap die we regel­matig horen. Als ik de was­ma­chine aanzet, zorgt de CO2 die vrijkomt bij het opwekken van elek­triciteit ervoor dat de atmos­feer weer een stuk­je opwarmt. Met als gevolg dat de kans op extreem weer en dus …

Nietsvermoedend

Zondag 27 jan­u­ari 2019: ik ben er nog niet uit of het de zwaarste of de mooiste dag van mijn lev­en was. Miss­chien wel alle­bei. Hoe dan ook, aan het einde van de dag had de pla­neet er een schat­tig hoop­je mens bij, en wij een zoon (Op deze web­site bli­jft hij anon­iem om te …

Altijd nieuw

Deze maand moet het gaan gebeuren. Onze per­soon­lijke Baby-exit zal hopelijk min­der moeiza­am en paniek­erig ver­lopen dan de Brex­it. Er valt in ieder geval weinig over te onder­han­de­len; de baby is nu de enige met beslis­bevoegdheid. En hij heeft nog een paar weken om zijn entree in de wereld te mak­en. Het kri­j­gen van een kind …