De maan staat uit

Het licht staat alti­jd aan. De ker­st­boom in het winkel­cen­trum, de lap­top op mijn bureau. Maar vanavond laat ik de licht­en uit en ga ik op bezoek bij het donker. Zelfs de maan laat zich deze nacht niet zien. Donker. Een onge­makke­lijk woord. Een woord dat wacht op Licht. Weg met de duis­ter­n­is van onze onwetenheid …

De loop van het water

Kijk, pad­den­stoe­len!” Het kleine huu­rautoot­je komt met piepende ban­den tot stil­stand. De ver­huis­dozen schuiv­en ver­vaar­lijk, maar we weten ons er tusse­nu­it te wrin­gen. Fred­dy zit al op zijn knieën aan de voet van een eeuwe­noude den­nen­boom. Over­al waar we kijken, zien we pad­den­stoe­len opduiken tussen de afgevallen naalden en bladeren. We zijn mid­denin de bossen …

In gesprek met de plataan

Haastig loop ik over het smalle paad­je. De regen heeft me toch nog over­vallen, hier in de relatieve wilder­nis aan de rand van Read­ing. Ik weet dat ik om de hoek zal kun­nen schuilen. Daar is hij, de plataan. Scheefge­groeid en met takken die haast tot aan de grond komen. Voor een omarm­ing heb je …

Klimaatcrisis? Probeer dit eens

Iedereen heeft er weleens last van. Het is een gewone werkdag, je bent net lekker bezig om de men­sheid tot nieuwe hoogten te bren­gen, medis­che vooruit­gang, economis­che groei — en dan blijkt je pla­neet opeens een kli­maat­cri­sis te hebben. Wat nu? Ik bespreek vijf won­der­mid­delt­jes die ik de afgelopen tijd uit­geprobeerd heb. Met gratis tips! 1. …

Het kan anders

Met onze manier van lev­en zijn we de pla­neet aan het kapot mak­en. Het is de bood­schap die we regel­matig horen. Als ik de was­ma­chine aanzet, zorgt de CO2 die vrijkomt bij het opwekken van elek­triciteit ervoor dat de atmos­feer weer een stuk­je opwarmt. Met als gevolg dat de kans op extreem weer en dus …