Vliegende start

Ik adem diep in als we het vlieg­tu­ig bin­nen­stap­pen. Kero­sine en koffie, de vrien­delijke glim­lach van de KLM stew­ardess; het voelt al een beet­je als thuiskomen. We zakken neer op onze stoe­len en ik haal mijn boek tevoorschi­jn: De ver­bor­gen impact – alles voor een eco-posi­tief lev­en, van Babette Porceli­jn. Het is een ker­st­cadeaut­je dat …

Veeteelt — begin van het einde?

Koeien grazen in de wei en kip­pen gaan ’s avonds op stok in het kip­pen­hok – iedereen die de kleuter­school suc­cesvol heeft door­lopen kan het je vertellen. Maar net zoals wij niet alti­jd in huizen hebben gewoond, lei­d­den de vooroud­ers van onze boerder­i­jdieren hun eigen lev­en op de grasvlak­ten en in de bossen van de …

Met de stroom mee

Het opper­vlak van de riv­i­er is con­stant in beweg­ing. Een groep­je een­den snelt langs, dob­berend in de stro­ming. Het water kolkt om de ste­nen die een uit­lop­er in de riv­i­er vor­men. Bin­nen enkele kilo­me­ters zal het water bij de zee uitkomen. We zijn vast van plan om deze tocht een keer met een kano te …

Gedeeld verdriet

Met de hond aan de lijn loop ik langs de slootkant. Een statige zwaan dri­jft mid­den in de sloot en bek­ijkt Maus met argu­so­gen. Even verderop steekt een kat de straat over. We lopen verder en komen langs fris­groene treur­wilgen en een groep­je meerkoeten die met hun ver­schrik­te geflad­der grote krin­gen mak­en in de vijver. …

Naar het noorden

Met vier­hon­derd mensen aan boord raast het vlieg­tu­ig door de nacht. Ik probeer een houd­ing te vin­den om te kun­nen slapen. Als ik teveel naar rechts leun valt mijn been in slaap, maar als ik rech­top zit kri­jg ik kramp in mijn nek. Mijn gedacht­en lat­en me niet met rust. Het nieuws dat we een …

Met open armen

Een gast­bi­j­drage van Fred­dy Ik sta op de berg, mijn blik omhoog en mijn armen wijd. Ik ben de as, de valleien draaien om me heen. De ste­nen omsluiten mijn schoe­nen, een con­dor strijkt neer op mijn schoud­er. Het ooglid van de nacht trekt zich eerbiedig terug, de ocht­end strijkt langs mijn armen, met haar …