Verder

En ook deze peri­ode in Mada­gas­car is alweer bij­na ten einde. Onze teru­greis staat gep­land voor zater­dag, maar de groot­ste men­tale stap hebben we al gemaakt. Afgelopen week­end hebben we de “emp­ti­er, dark­er, more ter­ri­fy­ing” afs­tand tussen Ambo­hit­si­laozana en Tana afgelegd. Twee maan­den onafge­bro­ken in een dor­p­je tussen de rijstvelden, en dan nu de grote …

Gastblog: Foto’s en teksten van Freddy

Urban chameleon Geniepig waggelt deze kameleon, zo groot als Maaikes onder­arm, over de pun­ten van de poort. Achter zo’n onnozele, schele hoofd gaat een mee­do­gen­loze moor­de­naar schuil. Als onze oren de doo­d­schree­uw van bromvlieg­jes kon­den horen, dan zou het in deze tuin niet zo stil en vredig meer zijn. Bij ieder wind­vlaag­je dat opsteekt maakt …

Kiezen

We begin­nen bij­na aan onze laat­ste maand in Mada­gas­car. Tegen zijn gewoonte in ziet Fred­dy er wel naar uit om weg te gaan. Het veld­w­erk ver­di­ent de kwal­i­fi­catie ‘weer­barstig’: Door de regen is trans­port moeil­ijk, en zijn de boeren alti­jd aan het werk in de rijstvelden. En Fred­dy is nu aan de antibi­ot­i­ca voor ontstoken …

Veel op ons bordje

Na een peri­ode van gevarieerd eten tij­dens de vakantie en in Tana, zijn we nu weer aangewezen op wat het dor­p­je ons te bieden heeft. Er is al een paar dagen geen brood verkri­jg­baar; een teken dat de weg naar Ambat intussen erg heeft te lij­den onder de regen­ti­jd. Fred­dy zou van­daag met de auto …

From Russia with love

Op de laat­ste dag van 2013 zit­ten we in de trein. Klem tussen huilende baby’s en pubers met schet­terende tele­foons, wacht­en we lijdza­am op het vol­gende zucht­je wind dat onze bezwete gezicht­jes zal stre­len. Ik blad­er nog eens in de Lone­ly Plan­et en lees de tekst achterop: “… half the fun is get­ting to all …

Regentijd

We zit­ten mid­den in de ker­st­ti­jd, een peri­ode die warme gevoe­lens oproept en mensen dichter bij elka­ar brengt. Vorig jaar rond deze tijd woon­den we in Enge­land, en zagen we in Lon­den de licht­jes, de Noorse ker­st­boom op Trafal­gar Square en de sfeer­volle winkel­strat­en. We zon­gen Car­ols in St Mar­tin in the Fields. Tij­dens de …