Over Ronde Maan

Als ik vroeger ‘s avonds achterin de auto zat, keek ik alti­jd naar de maan. Hoe snel we ook gin­gen, de maan bewoog alti­jd met ons mee. En ook nu, met de verre reizen die we soms mak­en, is het alti­jd dezelfde maan die aan de hemel staat

Ik ben Maaike en dit is mijn weblog. Sinds 2012 ben ik getrouwd met Fred­dy en op het moment wonen we in het Verenigd Koninkrijk. We hebben één kat, Ivan. Ik heb in Wagenin­gen ges­tudeerd en mijn pro­fes­sionele inter­esse ligt bij klein­schalige land­bouw in Afri­ka. Ik houd me ook bezig met web design, deze weblog bijvoor­beeld. Ik eet geen dieren of dier­lijke pro­ducten. Daar heb ik zow­el ecol­o­gis­che als ethis­che rede­nen voor. Mijn favori­ete plek is de bib­lio­theek. Een aan­tal van mijn meest geliefde boeken zijn:

  • Koekoek­skind, Eloise McGraw
  • The Lord of the Rings, J.R.R. Tolkien
  • Life of Pi, Yann Mar­tel
  • The Hitch­hik­er’s Guide to the Galaxy, Dou­glas Adams
  • (en stiekem Har­ry Pot­ter)

Deze weblog is bedoeld als een weer­gave van mijn lev­en, de din­gen waar ik over nadenk. Als de maan rond is, gebeuren er de vreemd­ste din­gen. Wees welkom om ze mee te beleven.