Over Ronde Maan

Als ik vroeger ’s avonds achterin de auto zat, keek ik alti­jd naar de maan. Hoe snel we ook gin­gen, de maan bewoog alti­jd met ons mee. En ook nu, waar we ook zijn, is het alti­jd dezelfde maan die aan de hemel staat

Ik ben Maaike en dit is mijn weblog. Ik ben getrouwd met Fred­dy en we wonen in ecodorp Zuiderveld (bij Nijmegen) met ons zoon­t­je. Ik heb in Wagenin­gen ges­tudeerd, maar na een paar jaar als onder­zoek­er heb ik de acad­emis­che wereld achter me gelat­en. Op het moment werk ik als vri­jwilligers-coör­di­na­tor.  Mijn favori­ete plek is de bib­lio­theek. Een aan­tal van mijn meest geliefde boeken zijn:

  • Koekoek­skind, Eloise McGraw
  • The Lord of the Rings, J.R.R. Tolkien
  • Life of Pi, Yann Martel
  • (en stiekem Har­ry Pot­ter)

Deze weblog is bedoeld als een weer­gave van mijn lev­en, de din­gen waar ik over nadenk. Als de maan rond is, gebeuren er de vreemd­ste din­gen. Wees welkom om ze mee te beleven.