Stenen, varkens en ramen

Met Pasen was er geen blog van mij, want we zijn er een paar dagen tusse­nu­it geweest. Ik hoor u vra­gen: Waar tusse­nu­it? De eerste foto van de gallery hieron­der geeft een hint: Tussen het stof en de brokstukken van ons huis uit. Onze huis­baas gaat ein­delijk mee in de vaart der volk­eren en heeft …

Muren afbreken

Het bouwen van muren gaat ons mensen goed af. De Berli­jnse muur mag al een tijd lang geschiede­nis zijn, op andere plekken in de wereld wor­den muren nog dagelijks ingezet om mensen van elka­ar te schei­den (zie het pro­gram­ma De Muur). De muur langs de West­elijke Jor­daa­noev­er in Israël is hier­van wellicht de meest bekende. …

Een bos van vrede

Onlangs hebben we de BBC serie Plan­et Oil gekeken. Een inter­es­sant ver­haal over de geschiede­nis van olie, maar met een deprimerend einde. Onze ver­slav­ing aan fos­siele brand­stof­fen heeft de ecol­o­gis­che bal­ans van de pla­neet grondig ver­sto­ord. Het is frus­tr­erend om te zien hoe langza­am de ontwik­kel­ing van alter­natieve energie gaat, vooral door­dat er op beleidsniveau …

Hartelijk Holi!

Zo langza­mer­hand begin ik mijn plek­je op kan­toor te vin­den. Ik heb deze week twee planten meegenomen en heb ze van­daag geïn­stalleerd in hun pot­ten, met onze kers­verse voor­raad tur­fvri­je com­post. Van­daag zag ik dat mijn nieuwe naam­bor­d­je op de deur van onze werkkamer prijkt. Wat ik ook zag was een pot­je met fel­roze poeder …

Interreligieuze dialoog

Voor mij wordt de kracht van geloof ner­gens mooier beschreven dan in het boek Life of Pi van Yann Mar­tel. Het ver­haal gaat over Piscine, een 16-jarige jon­gen uit Puducher­ry, India. Door een schip­breuk maakt hij de meest gruwelijke din­gen mee. Zijn liefde voor God sleept hem er doorheen: The black­ness would stir and eventually …

Vergelding of herstel?

Na de afschaffing van apartheid in Zuid-Afri­­ka moesten de groepen die eerst tegen­over elka­ar ston­den een manier vin­den om het verleden te ver­w­erken. Hier­voor werd de Waarhei­ds- en Ver­zoen­ingscom­missie opgericht, geleid door Desmond Tutu. Er waren zoveel schendin­gen van mensen­recht­en geweest dat het onbe­gonnen werk was om alle daders strafrechtelijk te ver­vol­gen. Om toch de …