De Global Goats – uh – Goals

In september vorig jaar zijn de Global Goals gelanceerd. Deze opvolgers van de Millennium Development Goals proberen een volledig plaatje te geven van wat er te verbeteren is aan onze wereld. De doelen zijn opgesteld na een brede discussie met alle mogelijke belanghebbende partijen. Het resultaat is allereerst het inzicht dat armoedebestrijding en het werken …

Op het matje

Ik wil graag even juichen voor groot nieuws uit ons kleine landje. Een rechtbank in den Haag heeft vandaag bepaald dat de regering meer moet doen om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Het is natuurlijk vooral treurig en frustrerend dat dit nodig was. Het is 2015, over de hele wereld vallen ecosystemen al …

Een bos van vrede

Onlangs hebben we de BBC serie Planet Oil gekeken. Een interessant verhaal over de geschiedenis van olie, maar met een deprimerend einde. Onze verslaving aan fossiele brandstoffen heeft de ecologische balans van de planeet grondig verstoord. Het is frustrerend om te zien hoe langzaam de ontwikkeling van alternatieve energie gaat, vooral doordat er op beleidsniveau …