Iemand een donut?

De volle maan komt op boven een besneeuwd Aberdeen. De genadi­ge witte deken bedekt niet alleen de strat­en en tuinen, maar ook het zwer­faf­val langs de kant van de weg. Vorige week vond ik meestal veel plas­tic tij­dens het hard­lopen (deze nieuwe sport blijkt plog­ging te het­en), maar ik kan mezelf nu niet motiv­eren om tussen de sneeuwstormen …

Gillen in het tunneltje

We zijn weer terug in het land waar de fiets een vol­waardig ver­vo­er­mid­del is. In Gilling­ham stond onze straat elke ocht­end vol met auto’s die kinderen naar school bracht­en —  hier is het vooral spits op het fietspad. Vanocht­end hoorde ik een hoop her­rie en zag toen dat het kinderen waren die door een fietstunneltje …

Het eiland

Voor mij is de Europese Unie alti­jd een fact of life geweest. In groep acht kre­gen we een Euro-paspoort als voor­berei­d­ing op de invo­er­ing van de euro. Er stond een quiz in waarmee je kon uitvin­den of je een Ned­er­lan­der, Euro­peaan of Wereld­burg­er was. Ik kan me niet meer pre­cies herin­neren wat mijn resul­taat was, …

Op fietsen

Vorige week is Jere­my Cor­byn verkozen tot nieuwe lei­der van de Britse Labour par­tij. Deze verkiez­ing heeft de hele natie maan­den­lang bezig gehouden. Het is natu­urlijk een interne kwest­ie, maar Labour is de groot­ste opposi­tiepar­tij dus de uitkomst bepaalde ook wie de lei­der van de opposi­tie zou wor­den. En dat is dus Cor­byn, een linkse …

Op het matje

Ik wil graag even juichen voor groot nieuws uit ons kleine land­je. Een recht­bank in den Haag heeft van­daag bepaald dat de regering meer moet doen om de uit­stoot van broeikas­gassen tegen te gaan. Het is natu­urlijk vooral treurig en frus­tr­erend dat dit nodig was. Het is 2015, over de hele wereld vallen ecosys­te­men al …