Wij zijn de wereld

Van­nacht droomde ik dat ik bij een con­fer­en­tie (die verder schim­mig bleef) in een groep­je kwam met alle­maal oud-basis­s­­chool klasgenoot­jes. En op een manier die alleen in dromen mogelijk is, waren ze tegelijk hun huidi­ge en hun toen­ma­lige zelf. Het was heel gezel­lig en we praat­ten over wat we alle­maal had­den gedaan de afgelopen jaren. …

Voedsel- kun je dat eten?

Een reis naar het zon­nige zuiden van Mada­gas­car zou een mens moeten vullen met mooie ver­halen. Ik was ook vast van plan om in geuren en kleuren te bloggen over beval­lige baob­a­bs, man­gob­omen die als bak­ens van vrucht­baarheid het kale land­schap sieren, zeeën vol ster­ren en de hori­zon die zich zo oneindig ver uit­strek­te. Helaas …

Afro-realism

De manoeu­vre ‘demon­stratief weglopen tij­dens VN-ver­­gader­in­­gen’, die Ahmadine­jad weer eens effec­tief heeft uit­gelokt, blijkt breed inzetbaar. Ook de Mada­gas­sis­che del­e­gatie maakt zich in New York bij tijd en wijle uit de voeten, en wel wan­neer één van de SADC-lan­­den het woord neemt. Hier­mee is de ruzie tussen de SADC en de huidi­ge regering van Madagascar …

En vraag niet naar de weg

Je vin­dt een pad dat veilig is, als je maar luis­teren wilt. Ken je zijn liefde, dan ken je ook zijn weg. Dit is de weg: Luis­ter naar wat Hij wil, houd je aan wat Hij zegt. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, Der wird auch Wege find­en, da dein Fuß gehen kann. That’s the …

Reken maar na

Inmid­dels hebben we de maan al drie keer rond zien wor­den in Mada­gas­car. Ik ben de malar­ia voor­bij, wat me zeer gelukkig maakt. We zijn nu hard op weg naar de vierde volle maan, and beyond. Naar een mooie afrond­ing van ons onder­zoek en een beter begrip van de wereld. Ja, voor ons zijn triviale …