Vliegende start

Ik adem diep in als we het vlieg­tu­ig bin­nen­stap­pen. Kero­sine en koffie, de vrien­delijke glim­lach van de KLM stew­ardess; het voelt al een beet­je als thuiskomen. We zakken neer op onze stoe­len en ik haal mijn boek tevoorschi­jn: De ver­bor­gen impact – alles voor een eco-posi­tief lev­en, van Babette Porceli­jn. Het is een ker­st­cadeaut­je dat …

Een mens te zijn

De afgelopen tijd is er op deze weblog niet veel gebeurd omdat ik vaak moe ben. Vorige week bleek dat ik een teko­rt aan vit­a­mine B12 heb, wat de moe­heid kan verk­laren. Ik had dit teko­rt al eerder en slik sinds die tijd vit­a­mine B12, maar blijk­baar niet genoeg. Waarschi­jn­lijk gaat mijn energie weer omhoog …

Christenen en dieren

Iedereen die de ethiek achter het veg­an­isme probeert uit te leggen, haalt haar belan­grijk­ste argu­menten uit het boek Ani­mal Lib­er­a­tion van Peter Singer. Tijd om deze klassiek­er uit 1975 zelf ter hand te nemen. Singer is een util­i­tarist, wat betekent dat hij streeft naar een zo klein mogelijke hoeveel­heid lij­den in de wereld. Andere morele …

Kijken naar dieren

Er kruipt een rood kev­ert­je over mijn arm. Op deze heer­lijk warme zater­dag heb ik voor de veran­der­ing niets op mijn lijst­je staan, en kan ik dus even geni­eten van onze vierkante meter moes­tu­in. Door de week is Fred­dy de held in de tuin, die alles lev­end houdt. De bonen­planten buite­len over hun groeitouwt­jes en …