Gods hart voor dieren

De afgelopen weken zijn dieren volop deel geweest van onze sociale omgev­ing. In de keuken had­den de hon­den het beste plek­je bij de kachel. Behalve lekker warm was het ook alti­jd gezel­lig om daar bij te zit­ten en ze achter hun oort­jes te krabbe­len. Onder­tussen wer­den er pogin­gen gedaan om de drie kat­jes op te …

God met ons

Zondag begint de Adventsti­jd, en daarmee waarschi­jn­lijk ook de kerst-stress voor alle moed­ers in Enge­land die hun gezin met vol­doende eten, cadeaut­jes en ver­sierin­gen de kerst door moeten lood­sen. Dit jaar voor ons geen Christ­mas Car­ols en High Street shop­ping, want wij vieren kerst in Chili. De komst van God als kleine baby wordt in …

Theologie op de golven

Vorige week hebben we heer­lijk gezeild op het IJs­selmeer en de Wad­den­zee. We hebben genoten van Ned­er­landse vergezicht­en met prachtige wolken­for­maties. Over­al waren vogels, op zoek naar vis of druk met het in de gat­en houden van hun kinderen. De maan kwam vol en felo­ran­je op toen we bij de Loren­zs­luizen voor anker gin­gen. Het …

Christenen en dieren

Iedereen die de ethiek achter het veg­an­isme probeert uit te leggen, haalt haar belan­grijk­ste argu­menten uit het boek Ani­mal Lib­er­a­tion van Peter Singer. Tijd om deze klassiek­er uit 1975 zelf ter hand te nemen. Singer is een util­i­tarist, wat betekent dat hij streeft naar een zo klein mogelijke hoeveel­heid lij­den in de wereld. Andere morele …

Stenen, varkens en ramen

Met Pasen was er geen blog van mij, want we zijn er een paar dagen tusse­nu­it geweest. Ik hoor u vra­gen: Waar tusse­nu­it? De eerste foto van de gallery hieron­der geeft een hint: Tussen het stof en de brokstukken van ons huis uit. Onze huis­baas gaat ein­delijk mee in de vaart der volk­eren en heeft …

Muren afbreken

Het bouwen van muren gaat ons mensen goed af. De Berli­jnse muur mag al een tijd lang geschiede­nis zijn, op andere plekken in de wereld wor­den muren nog dagelijks ingezet om mensen van elka­ar te schei­den (zie het pro­gram­ma De Muur). De muur langs de West­elijke Jor­daa­noev­er in Israël is hier­van wellicht de meest bek­ende. …