Altijd nieuw

Deze maand moet het gaan gebeuren. Onze per­soon­lijke Baby-exit zal hopelijk min­der moeiza­am en paniek­erig ver­lopen dan de Brex­it. Er valt in ieder geval weinig over te onder­han­de­len; de baby is nu de enige met beslis­bevoegdheid. En hij heeft nog een paar weken om zijn entree in de wereld te mak­en. Het kri­j­gen van een kind …

Niemand is vergeten

Op dierendag wil ik graag een citaat delen dat ik vond in een boek over dieren­recht­en van Andrew Linzey. Het is een visioen dat in de 14e eeuw is opgeschreven door Juliana van Nor­wich — een bij­zon­dere vrouw die als kluizenaar leefde in Enge­land. De tekst (mijn ver­tal­ing) is dus flink oud en gepast mystiek: …

Gods hart voor dieren

De afgelopen weken zijn dieren volop deel geweest van onze sociale omgev­ing. In de keuken had­den de hon­den het beste plek­je bij de kachel. Behalve lekker warm was het ook alti­jd gezel­lig om daar bij te zit­ten en ze achter hun oort­jes te krabbe­len. Onder­tussen wer­den er pogin­gen gedaan om de drie kat­jes op te …

God met ons

Zondag begint de Adventsti­jd, en daarmee waarschi­jn­lijk ook de kerst-stress voor alle moed­ers in Enge­land die hun gezin met vol­doende eten, cadeaut­jes en ver­sierin­gen de kerst door moeten lood­sen. Dit jaar voor ons geen Christ­mas Car­ols en High Street shop­ping, want wij vieren kerst in Chili. De komst van God als kleine baby wordt in Johannes …

Theologie op de golven

Vorige week hebben we heer­lijk gezeild op het IJs­selmeer en de Wad­den­zee. We hebben genoten van Ned­er­landse vergezicht­en met prachtige wolken­for­maties. Over­al waren vogels, op zoek naar vis of druk met het in de gat­en houden van hun kinderen. De maan kwam vol en felo­ran­je op toen we bij de Loren­zs­luizen voor anker gin­gen. Het …

Christenen en dieren

Iedereen die de ethiek achter het veg­an­isme probeert uit te leggen, haalt haar belan­grijk­ste argu­menten uit het boek Ani­mal Lib­er­a­tion van Peter Singer. Tijd om deze klassiek­er uit 1975 zelf ter hand te nemen. Singer is een util­i­tarist, wat betekent dat hij streeft naar een zo klein mogelijke hoeveel­heid lij­den in de wereld. Andere morele …