Een huis bouwen

Een ecodorp in een nieuw­bouwwijk, je moet er maar op komen. Lev­en in har­monie met de natu­ur ter­wi­jl je een paar rijt­jes huizen uit de grond stampt, ziet u het voor zich? Vanu­it onze ach­ter­deur stap­pen Y. en ik de mod­der in. Zuiderveld ligt mid­denin de komk­lei, een dras­sig gebied dat vanouds gebruikt werd voor landbouw. …

Verhuizing bij maanlicht

De enorme bestel­bus raast over de zee­bo­dem. Met glim­mende oog­jes draait het kleine jonget­je aan het stu­ur. Met zijn arm­p­jes uit­gestrekt kan hij er net bij. Al veel te snel moet hij weer in zijn autostoelt­je. Als we de Euro­tun­nel uitri­j­den, geloven we het pas echt: we hebben de over­steek gemaakt. Negen dagen gele­den leek …

De maan staat uit

Het licht staat alti­jd aan. De ker­st­boom in het winkel­cen­trum, de lap­top op mijn bureau. Maar vanavond laat ik de licht­en uit en ga ik op bezoek bij het donker. Zelfs de maan laat zich deze nacht niet zien. Donker. Een onge­makke­lijk woord. Een woord dat wacht op Licht. Weg met de duis­ter­n­is van onze onwetenheid …

De loop van het water

Kijk, pad­den­stoe­len!” Het kleine huu­rautoot­je komt met piepende ban­den tot stil­stand. De ver­huis­dozen schuiv­en ver­vaar­lijk, maar we weten ons er tusse­nu­it te wrin­gen. Fred­dy zit al op zijn knieën aan de voet van een eeuwe­noude den­nen­boom. Over­al waar we kijken, zien we pad­den­stoe­len opduiken tussen de afgevallen naalden en bladeren. We zijn mid­denin de bossen …

In gesprek met de plataan

Haastig loop ik over het smalle paad­je. De regen heeft me toch nog over­vallen, hier in de relatieve wilder­nis aan de rand van Read­ing. Ik weet dat ik om de hoek zal kun­nen schuilen. Daar is hij, de plataan. Scheefge­groeid en met takken die haast tot aan de grond komen. Voor een omarm­ing heb je …