Veeteelt — begin van het einde?

Koeien grazen in de wei en kip­pen gaan ’s avonds op stok in het kip­pen­hok – iedereen die de kleuter­school suc­cesvol heeft door­lopen kan het je vertellen. Maar net zoals wij niet alti­jd in huizen hebben gewoond, lei­d­den de vooroud­ers van onze boerder­i­jdieren hun eigen lev­en op de grasvlak­ten en in de bossen van de …

Met de stroom mee

Het opper­vlak van de riv­i­er is con­stant in beweg­ing. Een groep­je een­den snelt langs, dob­berend in de stro­ming. Het water kolkt om de ste­nen die een uit­lop­er in de riv­i­er vor­men. Bin­nen enkele kilo­me­ters zal het water bij de zee uitkomen. We zijn vast van plan om deze tocht een keer met een kano te …

Gedeeld verdriet

Met de hond aan de lijn loop ik langs de slootkant. Een statige zwaan dri­jft mid­den in de sloot en bek­ijkt Maus met argu­so­gen. Even verderop steekt een kat de straat over. We lopen verder en komen langs fris­groene treur­wilgen en een groep­je meerkoeten die met hun ver­schrik­te geflad­der grote krin­gen mak­en in de vijver. …

Naar het noorden

Met vier­hon­derd mensen aan boord raast het vlieg­tu­ig door de nacht. Ik probeer een houd­ing te vin­den om te kun­nen slapen. Als ik teveel naar rechts leun valt mijn been in slaap, maar als ik rech­top zit kri­jg ik kramp in mijn nek. Mijn gedacht­en lat­en me niet met rust. Het nieuws dat we een …

Met open armen

Een gast­bi­j­drage van Fred­dy Ik sta op de berg, mijn blik omhoog en mijn armen wijd. Ik ben de as, de valleien draaien om me heen. De ste­nen omsluiten mijn schoe­nen, een con­dor strijkt neer op mijn schoud­er. Het ooglid van de nacht trekt zich eerbiedig terug, de ocht­end strijkt langs mijn armen, met haar …

Agro-ecologie

De afgelopen weken zijn we flink aan het werk gezet op onze WWOOF plek op Chiloé. Fred­dy heeft dagen­lang reuzen­knoflook, Ajo Chilote, uit de grond gehaald. Deze knoflook wordt verkocht in losse tenen, dus de grote klus is nu om ze te pellen. Ik heb bij het huis nieuwe sla en sni­j­bi­eten geza­aid. Het is …