Een huis bouwen

Een ecodorp in een nieuw­bouwwijk, je moet er maar op komen. Lev­en in har­monie met de natu­ur ter­wi­jl je een paar rijt­jes huizen uit de grond stampt, ziet u het voor zich? Vanu­it onze ach­ter­deur stap­pen Y. en ik de mod­der in. Zuiderveld ligt mid­denin de komk­lei, een dras­sig gebied dat vanouds gebruikt werd voor landbouw. …

Oude tijden, nieuw leven

Het belan­grijk­ste doel van seks is het mak­en van baby’s, toch? Dat is hoe het over­al in de natu­ur is. Zo beschouwd heb ik nu voor het eerst in mijn lev­en seks op een eigen­lijke manier ingezet. Toch blijkt het in de geschiede­nis van de men­sheid niet zo sim­pel te liggen. In de tijd voor …

Veeteelt — begin van het einde?

Koeien grazen in de wei en kip­pen gaan ’s avonds op stok in het kip­pen­hok – iedereen die de kleuter­school suc­cesvol heeft door­lopen kan het je vertellen. Maar net zoals wij niet alti­jd in huizen hebben gewoond, lei­d­den de vooroud­ers van onze boerder­i­jdieren hun eigen lev­en op de grasvlak­ten en in de bossen van de …