Vliegende start

Ik adem diep in als we het vlieg­tu­ig bin­nen­stap­pen. Kero­sine en koffie, de vrien­delijke glim­lach van de KLM stew­ardess; het voelt al een beet­je als thuiskomen. We zakken neer op onze stoe­len en ik haal mijn boek tevoorschi­jn: De ver­bor­gen impact – alles voor een eco-posi­tief lev­en, van Babette Porceli­jn. Het is een ker­st­cadeaut­je dat …

Veeteelt — begin van het einde?

Koeien grazen in de wei en kip­pen gaan ’s avonds op stok in het kip­pen­hok – iedereen die de kleuter­school suc­cesvol heeft door­lopen kan het je vertellen. Maar net zoals wij niet alti­jd in huizen hebben gewoond, lei­d­den de vooroud­ers van onze boerder­i­jdieren hun eigen lev­en op de grasvlak­ten en in de bossen van de …

Gedeeld verdriet

Met de hond aan de lijn loop ik langs de slootkant. Een statige zwaan dri­jft mid­den in de sloot en bek­ijkt Maus met argu­so­gen. Even verderop steekt een kat de straat over. We lopen verder en komen langs fris­groene treur­wilgen en een groep­je meerkoeten die met hun ver­schrik­te geflad­der grote krin­gen mak­en in de vijver. …

Gods hart voor dieren

De afgelopen weken zijn dieren volop deel geweest van onze sociale omgev­ing. In de keuken had­den de hon­den het beste plek­je bij de kachel. Behalve lekker warm was het ook alti­jd gezel­lig om daar bij te zit­ten en ze achter hun oort­jes te krabbe­len. Onder­tussen wer­den er pogin­gen gedaan om de drie kat­jes op te …

God met ons

Zondag begint de Adventsti­jd, en daarmee waarschi­jn­lijk ook de kerst-stress voor alle moed­ers in Enge­land die hun gezin met vol­doende eten, cadeaut­jes en ver­sierin­gen de kerst door moeten lood­sen. Dit jaar voor ons geen Christ­mas Car­ols en High Street shop­ping, want wij vieren kerst in Chili. De komst van God als kleine baby wordt in Johannes …

Sojamelk — goed voor elk?

Hartelijk dierendag! Vanocht­end reden we met al onze bezit­tin­gen over de Ned­er­landse snel­weg. De zon ging felo­ran­je op over de pold­er, waar de mist nog op het gras lag. Op de radio ging het over dieren. De nieuwslez­er meldde opgewekt dat tegen­wo­ordig 65% van de melkkoeien een deel van het jaar buiten staan. Dat betekent dus …