Links of rechts

In Enge­land wordt met span­ning gewacht op de geboorte van een nieuw prin­sje of prins­es­je. Dat zou eind april gebeuren, maar laat nog op zich wacht­en. Iets anders waar mensen naar uitk­ijken zijn de lan­delijke verkiezin­gen. Hier­voor staat de datum wel vast: 7 mei zal het gaan gebeuren. De verkiez­ingsstri­jd spitst zich toe op de …

Gedachten over geld

Ivan en ik zit­ten op dan wel aan tafel voor het raam. Als ik over mijn lap­top heen glu­ur, zie ik de auto’s langs zoeven en af en toe stil­staan. Ik zit hier echter niet om te gluren, maar om werk te zoeken. Behalve de vaca­tures in mijn vakge­bied die ik al een tijd­je afstru­in, …

Kiezen

We begin­nen bij­na aan onze laat­ste maand in Mada­gas­car. Tegen zijn gewoonte in ziet Fred­dy er wel naar uit om weg te gaan. Het veld­w­erk ver­di­ent de kwal­i­fi­catie ‘weer­barstig’: Door de regen is trans­port moeil­ijk, en zijn de boeren alti­jd aan het werk in de rijstvelden. En Fred­dy is nu aan de antibi­ot­i­ca voor ontsto­ken …

From Russia with love

Op de laat­ste dag van 2013 zit­ten we in de trein. Klem tussen huilende baby’s en pubers met schet­terende tele­foons, wacht­en we lijdza­am op het vol­gende zucht­je wind dat onze bezwete gezicht­jes zal stre­len. Ik blad­er nog eens in de Lone­ly Plan­et en lees de tekst achterop: “… half the fun is get­ting to all …

Misdaad en Straf

Deze maand heeft het Keni­aanse par­lement een motie aangenomen waarmee het Kenia’s lid­maatschap van de Inter­na­tion­al Crim­i­nal Court (ICC) op wil zeggen. 15 jaar gele­den werd het ver­drag ges­loten waarmee de ICC werd opgericht; het zoge­heten Rome Statu­ut. Het ICC is een recht­bank waar mis­daden wor­den ver­vol­gd die de hele inter­na­tionale gemeen­schap aan­gaan: geno­cide, mis­daden …

Nairobi? Bekijk het maar!

Het wordt tijd om de eerste indrukken die Nairo­bi op ons gemaakt heeft met jul­lie te delen. Hele­maal onder­aan staan de foto’s die ik hier in enige orde zal beschri­jven. We zijn een aan­tal keer naar het arbore­tum geweest, een park met veel bomen waar ook aap­jes wonen. Dit arbore­tum is in 1907 aan­gelegd omdat …