Liever liefdadig dan eerlijk

Deze week viel mijn oog op twee artike­len in Trouw. Het eerste was getiteld “Bill Gates en Brit­ten gaan malar­ia te lijf met mega­fonds”, over het feit dat over­he­den niet genoeg bud­get hebben voor ontwik­kel­ingssamen­werk­ing en daarom graag pri­vaat geld willen gebruiken. Bij mijn eigen werk merk ik dat ook; steeds meer van onze projecten …

Vele handen

In april 2013 stortte het Rana Plaza in, een willekeurig fab­rieks­ge­bouw in Dha­ka maar nu een naam die in de geschiede­nis van Bangladesh staat gegrift. De dag ervoor was al duidelijk dat er iets mis was, er onston­den scheuren in de muren. De winkels op de begane grond had­den hun deuren dan ook al gesloten. …

Schoenen

Deze week was het dan zover: Ik heb mijn eerste Pon­den ster­ling ver­di­end. Het feit op zich vind ik voor­lop­ig belan­grijk­er dan de hoeveel­heid, en dat is maar goed ook. Ik heb me namelijk con­cur­rerend opgesteld, waar­door ik nu min­der dan het min­i­mum­loon kri­jg. Het werk is in een schoe­nen­winkel op 10 minuten fiet­sen van …