Het eiland

Voor mij is de Europese Unie alti­jd een fact of life geweest. In groep acht kre­gen we een Euro-paspoort als voor­berei­d­ing op de invo­er­ing van de euro. Er stond een quiz in waarmee je kon uitvin­den of je een Ned­er­lan­der, Euro­peaan of Wereld­burg­er was. Ik kan me niet meer pre­cies herin­neren wat mijn resul­taat was, …

Op fietsen

Vorige week is Jere­my Cor­byn verkozen tot nieuwe lei­der van de Britse Labour par­tij. Deze verkiez­ing heeft de hele natie maan­den­lang bezig gehouden. Het is natu­urlijk een interne kwest­ie, maar Labour is de groot­ste opposi­tiepar­tij dus de uitkomst bepaalde ook wie de lei­der van de opposi­tie zou wor­den. En dat is dus Cor­byn, een linkse …

Links of rechts

In Enge­land wordt met span­ning gewacht op de geboorte van een nieuw prin­sje of prins­es­je. Dat zou eind april gebeuren, maar laat nog op zich wacht­en. Iets anders waar mensen naar uitk­ijken zijn de lan­delijke verkiezin­gen. Hier­voor staat de datum wel vast: 7 mei zal het gaan gebeuren. De verkiez­ingsstri­jd spitst zich toe op de …