Muggenzifterij

Ik heb sinds don­derdag malar­ia en zou haast de koort­saan­vallen gaan verkiezen boven de Lar­i­am-bijw­erk­in­­gen. Ik waggel slapeloos door het huis en vrees eens te meer voor mijn psy­chis­che gezond­heid. Maar de malar­i­aver­schi­jnse­len lijken wel terug te lopen. Om mezelf te troost­en post ik nu maar een per­soon­lijk geschoten stuk wild. En tot zover het …

Aapjes kijken

Gis­teren hebben wij ons begeven op het glib­berige pad van het Eco­to­erisme. Zoals u weet, doe je Eco­to­erisme niet voor je lol maar voor De Pla­neet. Gelukkig was het dan ook niet grap­pig en vooral niet al te inter­es­sant. Eerlijk gezegd zou ik Bli­j­dorp aan­raden boven dit park, daar zijn meer dieren en het heeft …

Onder anderen

Rond­wan­de­len in een ander land dan dat waar je bent opge­groeid, kan een gevoel van bevreemd­ing oproepen. Dit effect is extra groot als de mensen op straat je actief ‘bevreem­den’. Zelf zou ik een per­soon die er niet-Europees uitzi­et niet zo snel naroepen met ‘vreemdel­ing!’, maar dat komt vooral door mijn negatieve asso­ci­aties bij het …

De kracht van de illusie

Deze ongeluks­dag begon al vroeg en drama­tisch. Niet voor ons in onze veilige bed­jes, hoewel we wel wakker wer­den van de com­motie. Maar de huisgenoot die in elka­ar ges­la­gen en beroofd om 4 uur thuis wist te komen, had een iets hec­tis­ch­er ocht­end. De com­bi­natie nachtelijk Tana, teveel drinken en alleen op pad is ook …

Gezinnig

Een klein hond­je schar­relt rond op het boeren­erf, niet bepaald wel­door­voed en een licht smek­ende blik in zijn oog­jes. De wacht­ti­jd voor het vol­gende inter­view geeft mij de gele­gen­heid om er een gedachte aan te wij­den. Want eigen­lijk heeft het iets absurds: het beestje is gewoon geboren en heeft maar te lev­en, zon­der dat hij …