Opgeschud

Het is onze eerste ocht­end op Chiloé. We zijn halver­wege ons ont­bi­jt als mijn theele­pelt­je opeens op het schotelt­je begint te dansen. Op het­zelfde moment lijkt het alsof iemand op de deur aan het beuken is. Ver­baasd voe­len we de vlo­er trillen. Dan pas realis­eren we ons dat het hele huis heen en weer schudt. …

Op avontuur in Patagonië

Op het moment dat ik de gloed­nieuwe inca­muts met roze accen­ten over mijn oren trek, is voor mij de vakantie begonnen. We hebben een paar dagen een pauze genomen van het werk om wat meer van Patag­o­nië te verken­nen. Bij vertrek uit Coy­haique regent het pijpen­ste­len maar wij zit­ten al snel hoog en droog in …

Andere ogen

De geschiede­nis wordt geschreven door de over­win­naars. Dat geldt zow­el voor mensen onder­ling als voor onze omgang met andere soorten. Als mensen zien we onszelf als de maat der din­gen maar ik denk dat de wereld veel mooier is als we onze blik ver­ruimen. In een inter­view met het NRC zegt Frans de Waal bijvoor­beeld dat …

Theologie op de golven

Vorige week hebben we heer­lijk gezeild op het IJs­selmeer en de Wad­den­zee. We hebben genoten van Ned­er­landse vergezicht­en met prachtige wolken­for­maties. Over­al waren vogels, op zoek naar vis of druk met het in de gat­en houden van hun kinderen. De maan kwam vol en felo­ran­je op toen we bij de Loren­zs­luizen voor anker gin­gen. Het …

Maandag in januari

Het is een zon­nige mor­gen. Het is ook maandag, maar ondanks de blauwe lucht zek­er geen blue mon­day. Vanocht­end heb ik na weken bankhangen mijn hard­loop­schoe­nen weer eens aangetrokken. Het was heer­lijk om het gebruike­lijke rond­je in het park weer te ren­nen. En als ultieme beloning hing daar de maan vlak boven de hori­zon. Aan …

Gastblog: Foto’s en teksten van Freddy

Urban chameleon Geniepig waggelt deze kameleon, zo groot als Maaikes onder­arm, over de pun­ten van de poort. Achter zo’n onnozele, schele hoofd gaat een mee­do­gen­loze moor­de­naar schuil. Als onze oren de doo­d­schree­uw van bromvlieg­jes kon­den horen, dan zou het in deze tuin niet zo stil en vredig meer zijn. Bij ieder wind­vlaag­je dat opsteekt maakt …