Muggenzifterij

You change your mind like a girl changes pyamas
… ‘cause you’re hot then you’re cold — FJvH

Ik heb sinds don­derdag malar­ia en zou haast de koort­saan­vallen gaan verkiezen boven de Lar­i­am-bijw­erkin­gen. Ik waggel slapeloos door het huis en vrees eens te meer voor mijn psy­chis­che gezond­heid. Maar de malar­i­aver­schi­jnse­len lijken wel terug te lopen. Om mezelf te troost­en post ik nu maar een per­soon­lijk geschoten stuk wild. En tot zover het zielige deel van de blog.

De medici­j­nen zijn nu de parasi­eten in mijn bloed aan het uitroeien, dat is iets om God voor te danken. Nu ik ziek ben is er sowieso veel om God voor te danken (hoewel dat miss­chien onl­o­gisch klinkt maar wat heb je nu aan log­i­ca als je lichaam­stem­per­atu­ur met de snel­heid van het licht omhoog en omlaag schi­et). Om tegelijk te bid­den voor alle malar­ia slachtof­fers die niet de beschikking hebben over dit soort kun­st­matige afweer. Het is een vre­selijke ziek­te die nog alti­jd enorm veel lev­ens eist in Afrika.

Mijn hand-oog coör­di­natie is ook niet op het niveau dat het typen van een blog erg facili­teert, dus ik houd het hier maar bij.

Reacties

 1. Ha Maaike,
  Vanu­it Alban­ië onze hartelijke groeten.
  Ik typte net ook al een bericht­je maar ons inter­net is nogal wiss­se­lend en alles was verdwenen.
  Een nieuwe poging dus..
  Maar wat naar dat je malar­ia had. Dan heb je wel wat dagen nodig om op te knappen.
  In Nige­ria namen we als pre­ven­tie palu­drine en chloro­quine maar de laat­ste jaren daar merk­ten we dat nieuwe team­le­den zelfs Lar­i­am als pre­ven­tie gebruik­ten. Het is nogal een straf middel.
  Maar wie weet..ben je al weer volop verder met de studie.
  Ik ben niet hele­maal hand­ig met weblogs om het sys­teem uit te vin­den hoe de vol­go­rde van de ver­sla­gen zijn maar wat ik lees boeit wel. Je hebt een leuke manier van schri­jven die mensen aan het denken zet.
  Een heel goede tijd toegewenst, groeten van ons zessen, tante Ilse.

 2. Oh nee! malar­ia! Niet leuk! Ik hoop dat je snel weer beter gaat voe­len. Vroeger kreeg ik alti­jd veel Cola te drinken als ik Malar­ia had, tegen uit­droging en voor de suik­ers en andere troep die erin zit… Het beste medici­jn?!? Fred zorg goed voor haar he!
  Liefs Klazien

 3. lieve zus,
  wat naar.… ik bid voor je
  trouwens nog gefe­lici­teerd :D kga met bart nog een mooie ecard voor je zoeken

  kroel, jen

Reageren is niet mogelijk.