Wild leven

Na 10 drukke dagen in Ned­er­land ben ik nu weer in Nanyu­ki. Vergezeld door een mas­sa ont­moetin­gen, groeten, knuffels van Ivan en zakken drop. Fred­dy heeft zich onder­tussen niet verveeld met ver­schil­lende veld­be­zoeken. Bin­nenko­rt wordt er ook naar Ned­er­land gereisd door de pres­i­dent van Kenia, Keny­at­ta. Een wat min­der feestelijke reden voor hem, want hij …

In de schaduw van de berg

De stad waarin wij wonen, Nanyu­ki, ligt vlak­bij Mount Kenya. Dit is de een-na-hoog­ste berg in Afri­ka. Ons huis kijkt er zelfs op uit. Dat wil zeggen, kijkt uit op de wolken­mas­sa die alti­jd om de berg heen hangt. De eerste paar dagen dat we hier waren, was het nog het eerste wat we ’s …

De negende maand

Zodra de sikkel van de nieuwe maan, die de negende maand aankondigt, te zien is, begint de maand Ramadan; vas­ten­ti­jd voor Moslims. Deze weken is dat merk­baar door een klein tabel­let­je in de krant, met posi­ties van de zon voor ver­schil­lende ste­den in Kenia. Vol­gens de tra­di­tie is dit de maand waarin de eerste woor­den …

Nadenken over plastic

Deze week zijn we weer wat bewuster min­der plas­tic zak­jes gaan gebruiken, door sim­pel­weg een tas mee te nemen bij het bood­schap­pen doen. Op een gekke manier lijkt dat hier min­der belan­grijk te zijn dan in Europa. Als je er even over nadenkt, is dat natu­urlijk onzin. Ook in Afri­ka oefent de groeiende con­sump­tie druk …

Nairobi? Bekijk het maar!

Het wordt tijd om de eerste indrukken die Nairo­bi op ons gemaakt heeft met jul­lie te delen. Hele­maal onder­aan staan de foto’s die ik hier in enige orde zal beschri­jven. We zijn een aan­tal keer naar het arbore­tum geweest, een park met veel bomen waar ook aap­jes wonen. Dit arbore­tum is in 1907 aan­gelegd omdat …

Koud water, warm bad

Gis­teren zijn we aangekomen in Nairo­bi, de hoofd­stad van Kenia. We vlo­gen via Caïro, maar het enige wat we meekre­gen van de gebeurtenis­sen daar waren de beelden op Al Jazeera. Het lijkt er een beet­je op dat we weer terug zijn in Enge­land; we kun­nen dezelfde stekkers en bankpas gebruiken. Het is wel een stuk­je …