Koud water, warm bad

Gis­teren zijn we aangekomen in Nairo­bi, de hoofd­stad van Kenia. We vlo­gen via Caïro, maar het enige wat we meekre­gen van de gebeurtenis­sen daar waren de beelden op Al Jazeera.

vogeltje

Het lijkt er een beet­je op dat we weer terug zijn in Enge­land; we kun­nen dezelfde stekkers en bankpas gebruiken. Het is wel een stuk­je warmer, hoewel het hier nu de koude tijd van het jaar is. Je moet daar­bij denken aan een lekkere zomerdag in Ned­er­land, een­t­je waar we er zo’n 3 van hebben gehad de afgelopen tijd… Nairo­bi heeft een aan­ge­naam kli­maat, wat mede heeft geleid tot het ontstaan van de stad. In 1899 was er nog geen stad op deze plek; het was een drinkplaats voor vee van de Masai. De naam Nairo­bi is afgeleid van het Masai woord voor ‘koel water’. De Brit­ten gin­gen een spoor­li­jn aan­leggen van de kust (Mom­basa) naar het Vic­to­ria meer. In 1899 kozen zij deze plek als tussen­stop, ongeveer in het mid­den van de route. Na een veel­be­wogen geschiede­nis zijn we nu in een wereld­stad met 3 miljoen inwoners.

irrigatie

We verbli­jven op de com­pound van het Agri­cul­ture Research Insti­tute, een groot ter­rein met kan­toren en proe­fvelden. Je vin­dt er bijvoor­beeld een maïs exper­i­ment dat sinds 1976 loopt, en veld­jes met drip-irri­gatie, zak­en waar ons agrarische hart sneller van gaat klop­pen! Buiten de com­pound gaat het stadse lev­en zijn gang, het razende ver­keer, wel­vaart en armoede dwars door elka­ar. Genoeg om over na te denken.

 

Ivan

Omdat Ivan node gemist wordt, hier nog een klein plaatje

Reacties

  1. leuk! en heeft die katze nou zo’n spekbuik of is die bobbel zijn pootje?

  2. Hm, De com­bi­natie van Ivan en vogelt­je had hele­maal ver­keerd af kun­nen lopen…

Reageren is niet mogelijk.