De weg naar de zee

"De lucht hangt er laag, en de zon wordt er langzaam
In grijze, veelkleurige dampen gesmoord."

"Door de regen en de wind
Zal ik naast je blijven staan..."

De afgelopen tijd hebben Fred­dy en ik onze eigen tour door Ned­er­land afgelegd. Fred­dy heeft zich kun­nen uitleven in ver­schil­lende zeil­tocht­en. Onder andere heeft hij een rond­je gezeild langs Den Helder, IJmuiden, Ams­ter­dam en Lelystad. Ik heb daar­van de laat­ste dag meege­maakt, juist de dag waarop de zon zich weer liet zien. Gecom­bi­neerd met zware regen­wolken leverde dat mooie Hol­landse beelden op.

IJsselmeer

IJs­selmeer

We geni­eten erg van het stuk­je zomer dat we hier nog meep­akken. Natu­urlijk moet er ook gew­erkt wor­den, ik heb nu wat klussen dus dat is mooi. De afgelopen dagen hebben we onze toe­gang tot Kenia en Mada­gas­car veilig gesteld door onze visa te rege­len. Daar­voor zijn we naar Den Haag en Rot­ter­dam gereisd.

Het is fijn om Ned­er­lan­der te zijn. Weelderig gras en zomerbloe­men in elke berm, OV dat werkt als een trein, het sjieke nieuwe Rot­ter­dam Cen­traal… En een staalt­je soci­aal beleid waar wij toe­val­lig getu­ige van waren: In Schevenin­gen werd een weg naar de zee geopend die geschikt is voor rol­stoel­ge­bruik­ers. Wethoud­er Baldews­ingh hield een speech die erg PvdA was en mij ook wel aansprak (kan eventueel ver­band houden met elka­ar). Waar het op neerk­wam — We hebben alle­maal wat, we zijn alle­maal raar… en we mogen er alle­maal zijn in Nederland.

Foto’s

Reacties

  1. Wat hebben jul­lie genoten..! Prachtige foto‘s,die ene van het zeilen kan je zò nsturen voor een fotowedstrijd…brengt het nog wat op ook !

Reageren is niet mogelijk.