Blik op de Islam

Van­daag was er een man­ag­er op kan­toor die de afgelopen tijd in Nige­ria was. Zo kwam het gesprek op de sit­u­atie in het noor­doost­en van het land. Boko Haram neemt steeds meer ste­den in en laat een spoor van verni­etig­ing achter. In april vorig jaar was er de ontvo­er­ing van de 276 schoolmeis­jes, wat leidde …

Maan, Mandela, Moslims

Van­daag is de maan weer rond — we wonen nu drie maan­den in Gilling­ham. Ik heb ze niet alledrie even bewust meege­maakt. Vooral sinds ik op kan­toor werk, is mijn lev­en een beet­je beperkt en niet heel span­nend. Een overzicht van de hoogtepun­ten: Fred­dy en ik hebben gezon­gen in een gele­gen­hei­ds­gospelkoor tij­dens het ‘Christ­mas Lights …

Een sticker met bindingsangst

Nu we al een tijd­je niet in Ned­er­land zijn, is mijn Wilders tol­er­antie miss­chien wat aan de lage kant. Het raakt me heel erg dat iemand zo opzettelijk gelovige mensen op hun hart kan trap­pen. Ik weet dat elk woord hierover ver­spilde energie is, en dus wil ik graag drie din­gen noe­men die mij de …

De negende maand

Zodra de sikkel van de nieuwe maan, die de negende maand aankondigt, te zien is, begint de maand Ramadan; vas­ten­ti­jd voor Moslims. Deze weken is dat merk­baar door een klein tabel­let­je in de krant, met posi­ties van de zon voor ver­schil­lende ste­den in Kenia. Vol­gens de tra­di­tie is dit de maand waarin de eerste woorden …