Wild leven

Het land vol groepen van protest
Geen chef die echt de baas is
Gordijnen altijd open zijn
Lunch een broodje kaas is — Fluitsma en Van Tijn

Na 10 drukke dagen in Ned­er­land ben ik nu weer in Nanyu­ki. Vergezeld door een mas­sa ont­moetin­gen, groeten, knuffels van Ivan en zakken drop. Fred­dy heeft zich onder­tussen niet verveeld met ver­schil­lende veldbezoeken.

Bin­nenko­rt wordt er ook naar Ned­er­land gereisd door de pres­i­dent van Kenia, Keny­at­ta. Een wat min­der feestelijke reden voor hem, want hij wordt ver­vol­gd door het Inter­na­tion­al Crim­i­nal Court in Den Haag. De aan­klacht is ver­ant­wo­ordelijkheid voor mis­daden tegen de menselijkheid die gepleegd zijn tij­dens het geweld na de verkiezin­gen van 2007. Ook de vice-pres­i­dent, Ruto, wordt hier­voor ver­vol­gd. “Geen chef die echt de baas is” geldt dus niet alleen voor Nederland.

Inmid­dels hebben we Mount Kenya een aan­tal keer kun­nen zien, iet­wat schim­mig, maar toch. We zit­ten zelf op zo’n 2000 meter en de berg komt tot 5000 meter. Gis­teren zijn we met de motor een eind de berg op gere­den, het bos in. We waren in het gedeelte dat niet in het Nation­aal Park ligt, en waar je dus zo in kunt rij­den. Des­on­danks lopen er heel wat dieren rond. Bij de riv­i­er zagen we sporen van olifan­ten: pootafdrukken en grote hopen mest. En we kwa­men een fam­i­lie bavia­nen tegen. Over chefs gespro­ken — we hield­en wel een respectvolle afs­tand toen dit Alfa man­net­je (op de foto in het mid­den) uit de bosjes kwam zetten. En keer­den toen huiswaarts, naar onze lunch en Bones dvd-box, alweer zo’n fijn sou­venir uit Nederland.

P.S.: Het draaiende water op de eve­naar heeft te mak­en met het Cori­o­lis effect: Een object dat zelf recht­door gaat, maar wordt bekeken vanu­it een draaiende omgev­ing, lijkt een bocht te mak­en. Hier­door wor­den oceaanstro­min­gen en cyclo­nen afge­bo­gen, klok­waarts op het noordelijke hal­frond en ander­som op het zuidelijke hal­frond. Maar op de schaal van bak­jes water heeft het Cori­o­lis effect nauwelijks merk­bare invloed op de richt­ing waarin het water draait. Hier wordt het meer beïn­vloed door de toe­val­lige rotatie waarmee het water in het bak­je valt en de vorm van het bak­je. Dis­claimer: Al deze wijsheid komt recht­streeks van Wikipedia.

Reacties

  1. Ben gechoc­k­eerd door jul­lie överval“belevenis..weer gespaard..ik zal veel voor jul­lie bidden,liefs van Oma

  2. Leuk om weer eens wat te lezen!
    Weten jul­lie trouwens zek­er dat Mount Kenya niet de Borobudur is? Lijkt er ver­dacht veel op…
    Veel plezi­er daar!

    Men­no

Reageren is niet mogelijk.