Uit het stof

Mijn eigen inspi­ratie is niet veel waard in deze week van dozen uit­pakken en papier­w­erk rege­len. Gelukkig kwa­men uit de dozen ook onze boeken weer tevoorschi­jn. Naar aan­lei­d­ing van de tekst die hoort bij Aswoens­dag heb ik een paar citat­en verza­meld. Har­ry was just think­ing that all he need­ed was for Dum­b­le­dore’s pet bird to …

The Selfless Gene (2)

Waar ligt de moeil­ijkheid in het lev­en met God en Dar­win? Als we het aan Dar­win zelf vra­gen, geeft hij in het citaat hier­boven een duidelijk antwo­ord: Natu­urlijke selec­tie lijkt een pro­ces te zijn dat dri­jft op ver­spilling, wreed­heid, lij­den, en de verni­etig­ing van het zwakke. Ich­neu­monidae zijn sluip­we­spen; zij leggen hun eit­jes in lar­ven …

The Selfless Gene (1)

Op de geboortedag van Charles Dar­win wil ik een boek bespreken dat ik vooral om de onder­ti­tel ben gaan lezen: Liv­ing with God and Dar­win. Om me heen heb ik alti­jd veel mensen gehad die lev­en met God, en anderen die lev­en met Dar­win. Maar het heeft een beet­je ont­bro­ken aan mensen die zow­el gelovig …

A heart as loud as lions

Gis­teren was de geboortedag van Chin­ua Achebe, een schri­jver die eerder dit jaar is overleden. In Gilling­ham lazen wij met de book club juist in de week van zijn over­li­j­den een boek van hem. Van­daag een plaat­je om deze lit­eraire held te her­denken. De pub­li­catie van Achebe’s boek Things Fall Apart was een door­braak in …

Een tuintje

Eén van de mooiste per­so­n­en die Vic­tor Hugo aan ons voorstelt in zijn boek Les Mis­érables is de Biss­chop van Digne. Deze man geeft zijn hele salaris uit aan armen- en zieken­zorg, en benadert ieder mens zon­der vooro­orde­len. Hier is een gedeelte dat beschri­jft hoe hij elke avond voor het slapen­gaan een paar uur in …

Dromen

Ik zit samen met Ivan de foto’s te bek­ijken van de vakantie van vorige week. We zijn naar East­bourne geweest, waar mijn oud­ers en brus­jes alle­maal ook waren. We hebben alle­maal leuke din­gen gedaan en lekkere din­gen gegeten. Het leuk­ste waren de witte rot­sen aan de waterkant. Op deze foto zien jul­lie de aantrekkingskracht die …