Kijken naar dieren

Er kruipt een rood kev­ert­je over mijn arm. Op deze heer­lijk warme zater­dag heb ik voor de veran­der­ing niets op mijn lijst­je staan, en kan ik dus even geni­eten van onze vierkante meter moes­tu­in. Door de week is Fred­dy de held in de tuin, die alles lev­end houdt. De bonen­planten buite­len over hun groeitouwt­jes en …

Darwin op Tahiti

Omdat van­daag de geboortedag van Charles Dar­win is, ben ik weer in de essays van Stephen J. Gould gedo­ken. Gould was een evo­lu­tiebi­oloog, met een grote inter­esse in de geschiede­nis van de weten­schap. Hij is een van mijn favori­ete schri­jvers en het ene boek dat we van hem hebben, een vergeelde Pen­guin edi­tie van ‘Eight …

The Selfless Gene (2)

Waar ligt de moeil­ijkheid in het lev­en met God en Dar­win? Als we het aan Dar­win zelf vra­gen, geeft hij in het citaat hier­boven een duidelijk antwo­ord: Natu­urlijke selec­tie lijkt een pro­ces te zijn dat dri­jft op ver­spilling, wreed­heid, lij­den, en de verni­etig­ing van het zwakke. Ich­neu­monidae zijn sluip­we­spen; zij leggen hun eit­jes in larven …

The Selfless Gene (1)

Op de geboortedag van Charles Dar­win wil ik een boek bespreken dat ik vooral om de onder­ti­tel ben gaan lezen: Liv­ing with God and Dar­win. Om me heen heb ik alti­jd veel mensen gehad die lev­en met God, en anderen die lev­en met Dar­win. Maar het heeft een beet­je ont­bro­ken aan mensen die zow­el gelovig …