Weer op pad

Het is don­derdagocht­end, 8 uur. Met een enorme water­meloen in mijn rugzak en een shop­per vol spullen aan het stu­ur, rijd ik op Freddy’s fiets door Gilling­ham. De grote tas kan ik halver­wege bij de kringloop­winkel kwi­jt, maar de meloen gaat mee naar mijn werk. Hij is bestemd voor onze afschei­d­slunch met de PhD-stu­den­ten. De …

Kostbaar leven

Er zijn veel rede­nen om geen vlees te eten, die stuk voor stuk geldig zijn: De impact op het milieu, een eerlijke voed­selverdel­ing, je eigen gezond­heid… Maar ik wil van­daag naar het morele principe kijken: Is het slecht om een dier te doden en op te eten? Hierin komen onver­mi­jdelijk een aan­tal ele­menten terug uit …

Uit het stof

Mijn eigen inspi­ratie is niet veel waard in deze week van dozen uit­pakken en papier­w­erk rege­len. Gelukkig kwa­men uit de dozen ook onze boeken weer tevoorschi­jn. Naar aan­lei­d­ing van de tekst die hoort bij Aswoens­dag heb ik een paar citat­en verza­meld. Har­ry was just think­ing that all he need­ed was for Dumbledore’s pet bird to …