home is a place.

Een rood­bru­ine zandweg, aan weer­skan­ten stru­ik­jes met paarse bloe­men. Lager in de vallei gol­ven riet en rijstvelden langza­am omhoog richt­ing de heuvels. Daar in de verte vlamt het rood van de lavaka’s, grote erosiegeulen. Dichter­bij staan wat bana­nen­bomen en een rij palm­bomen. Een jonget­je is zijn ganzen aan het hoe­den. Op het pad schar­re­len kippenkuikens. …