home is a place.

Een rood­bru­ine zandweg, aan weer­skan­ten stru­ik­jes met paarse bloe­men. Lager in de vallei gol­ven riet en rijstvelden langza­am omhoog richt­ing de heuvels. Daar in de verte vlamt het rood van de lavaka’s, grote erosiegeulen. Dichter­bij staan wat bana­nen­bomen en een rij palm­bomen. Een jonget­je is zijn ganzen aan het hoe­den. Op het pad schar­re­len kippenkuikens.

Path

Vanaf ons huis is dit de weg waarop we naar het dorp lopen om bood­schap­pen te doen. Een week gele­den zijn we hier neergestreken. De chauf­feur van het project heeft ons opge­haald in Tana. Na de afs­lag van de route nationale begon een weg die van asfalt via keien een zandweg werd waar we nog zo’n 3 uur op hebben gehobbeld. Dit bracht ons in Ambat­on­draza­ka, de grote stad in deze regio. De hele regio is sinds ons vorige verbli­jf trouwens verd­we­nen uit de Lone­ly Plan­et, met als reden dat het mede door de slechte toe­gang niet meer aantrekke­lijk is voor bezoekers.

We zijn eerder hier geweest, en hebben toen in de stad zelf gewoond. Het project waar Fred­dy nu mee werkt, zit echter verderop en omdat er plek was in hun huis voor sta­gaires, hebben we besloten om hier te gaan wonen. Dat betekent met de auto nog een half uur van de stad af. We zijn nu dus echt op het plat­te­land van het platteland.

Map Mada/NL

De opper­vlak­te van Mada­gas­car is vergelijk­baar met die van Frankrijk + Ned­er­land. Het aan­tal inwon­ers van Mada­gas­car is lager.

Onze huisgenoten zijn twee Franse stu­den­ten, ook een stel. Verderop wonen nog meer sta­gaires en de medew­erk­ers van het project. Het heeft al een paar keer flink gere­gend, en omdat de regen­ti­jd nu moet gaan begin­nen verwacht­en we nog veel meer. Fred­dy is druk met het schri­jven van rap­porten en heeft ook al een veld­be­zoek­je gedaan. Al onze com­mu­ni­catie hier is in het Frans, behalve natu­urlijk als we onze woor­den­schat in het ‘Gasy’ kun­nen inzetten. Bei­de tal­en moesten nog even afgestoft wor­den, maar het gaat steeds beter. We gaan voor­lop­ig geni­eten van het plat­te­land­sleven en zien wat voor ideeën het ons brengt.

Matrress

Zeer wer­vend opschrift op een matras dat zo te zien uit Chi­na komt.

Reacties

Reageren is niet mogelijk.