Vergelding of herstel?

Na de afschaffing van apartheid in Zuid-Afri­­ka moesten de groepen die eerst tegen­over elka­ar ston­den een manier vin­den om het verleden te ver­w­erken. Hier­voor werd de Waarhei­ds- en Ver­zoen­ingscom­missie opgericht, geleid door Desmond Tutu. Er waren zoveel schendin­gen van mensen­recht­en geweest dat het onbe­gonnen werk was om alle daders strafrechtelijk te ver­vol­gen. Om toch de …