Grond onder onze voeten

Een van de eerste din­gen die ik na aankomst in dit huis heb gedaan was het verken­nen van de boekenkast. Hoe mooi het buiten­leven ook is, zon­der een boek is het toch niet com­pleet. Tot mijn tevre­den­heid vond ik een behoor­lijke col­lec­tie Engel­stal­ige boeken. Mijn favori­et tot nu toe is The com­plete book of self-suf­­fi­­cien­­cy …

Back to the Earth

Onze rug­tassen zijn ingepakt en onze fam­i­lie pinkt de laat­ste traan­t­jes weg: Het is weer tijd om afscheid te nemen van Ned­er­land. De komende vijf maan­den zullen we in Chili door­bren­gen, waar we op ver­schil­lende boerder­i­jen gaan werken via WWOOF. Het lijkt miss­chien niet de meest voor de hand liggende stap na het behalen van …

Wereld vol kleuren

Toen ik van­mid­dag beladen met bood­schap­pen naar huis fiet­ste, was daar opeens een enorme regen­boog die boven de huizen stond te stralen. Nadat ik een tijd­je had staan kijken, begon het te rege­nen en stapte ik weer snel op mijn fiets. De bomen in de woon­wijk zorgden er voor dat het grauwe asfalt werd opge­sierd …

The Way of the Leaf

Na een tro­pis­che week lijkt het alsof de herf­st hier in Gilling­ham ein­delijk begonnen is. Tijd voor een herf­stver­haal van Thich Nhat Hanh. Hij vertelt hoe hij in het park is en hele­maal opgaat in de beschouwing van een klein boomblaad­je. Hij heeft een heel gesprek met het blad, en komt erachter dat de boom …

Actie vanuit hoop

Gis­teren ben ik naar een work­shop geweest van St Ethel­bur­ga’s, een kerk­je in het hart van de Lon­dense City dat zich heeft ontwikkeld tot een cen­trum voor ver­zoen­ing en vre­des­ticht­ing. De titel van de work­shop was “Kick­start a Spir­i­tu­al Ecol­o­gy Hub” — iets dat ik op ter­mi­jn graag in Ned­er­land zou doen. Met zo’n 25 …

Over elven

Ik doe mee met een studiegroep die Lauda­to Si behan­delt, de ency­cliek van paus Fran­cis­cus. We doen dit aan de hand van een studiegids van CAFOD, een katholieke hul­por­gan­isatie. Ik vind de avon­den heel inspir­erend. Hier is een film­p­je: Het film­p­je is een oproep tot actie, maar de basis hier­voor is spir­itueel. Het grote the­ma …