Reizen en thuiskomen

Deze week was ik in Corn­wall. De con­sul­tant die deel uit­maakt van het pro­ject­team woont daar en werkt vanu­it huis. Ik ben er een paar dagen geweest om aan een rap­port te werken. Corn­wall is de uiter­ste zuid­west­elijke punt van de UK, een trein­reis van ruim 6 uur. Mijn bestem­ming was een dor­p­je aan de …

De koe en de planeet

Na een accept­abel warme dag zit ik in de trein te geni­eten van het boeren­land­schap tussen Ede en Amers­foort. De oran­je avond­zon zakt langza­am richt­ing hori­zon. In de lucht zie ik opval­lend veel lucht­bal­lon­nen dri­jven. Het moet ook wel fijn zijn om de druk­te even let­ter­lijk te over­sti­j­gen en een ander per­spec­tief te kri­j­gen op …