Op het matje

Ik wil graag even juichen voor groot nieuws uit ons kleine land­je. Een recht­bank in den Haag heeft van­daag bepaald dat de regering meer moet doen om de uit­stoot van broeikas­gassen tegen te gaan. Het is natu­urlijk vooral treurig en frus­tr­erend dat dit nodig was. Het is 2015, over de hele wereld vallen ecosys­te­men al …

Heerlijke Hollandse herfst

Een van de fijn­ste din­gen van Ned­er­land zijn de wis­se­lende seizoe­nen. De herf­st is nu duidelijk in volle gang, en trak­teerde ons deze weken op de ingang van de win­ter­ti­jd, een heuse storm, de eerste kruid­noten en een rijke druivenoogst! In Zwolle vie­len er niet alleen blaad­jes uit de bomen, maar vloog er ook zo …

De weg naar de zee

De afgelopen tijd hebben Fred­dy en ik onze eigen tour door Ned­er­land afgelegd. Fred­dy heeft zich kun­nen uitleven in ver­schil­lende zeil­tocht­en. Onder andere heeft hij een rond­je gezeild langs Den Helder, IJmuiden, Ams­ter­dam en Lelystad. Ik heb daar­van de laat­ste dag meege­maakt, juist de dag waarop de zon zich weer liet zien. Gecom­bi­neerd met zware …

Gastblog: Gewoon, Sinterklaas

Zater­dag vier­den we Sin­terk­laas bij Peter. Peter komt oor­spronke­lijk uit NL, maar woont al jaren in Enge­land waar hij inmid­dels gelukkig is getrouwd met de Britse Susan. Ze hebben twee won­der­schone dochters van 5 en 1 die net als vorig jaar lied­jes zon­gen voor Sin­terk­laas en hun schoen hebben gezet. De oud­ste heet Sophie, een …