Gastblog: Foto’s en teksten van Freddy

Urban chameleon Geniepig waggelt deze kameleon, zo groot als Maaikes onder­arm, over de pun­ten van de poort. Achter zo’n onnozele, schele hoofd gaat een mee­do­gen­loze moor­de­naar schuil. Als onze oren de doo­d­schree­uw van bromvlieg­jes kon­den horen, dan zou het in deze tuin niet zo stil en vredig meer zijn. Bij ieder wind­vlaag­je dat opsteekt maakt …

Groot, grijs en gehavend

Een blog met fla­poren van­daag, na een olifan­tastis­che ervar­ing. Een tijd­je gele­den zagen wij Ahmed de olifant, die leefde van 1919–1974 in het noor­den van Kenia. Omdat hij enorm grote slag­tanden leek te hebben, waren dierenbescher­m­ers bang dat hij een aantrekke­lijke prooi was voor strop­ers. Daarom kreeg hij pres­i­den­tiële bescherming van Keny­at­ta (vad­er van de …

Aapjes kijken

Gis­teren hebben wij ons begeven op het glib­berige pad van het Eco­to­erisme. Zoals u weet, doe je Eco­to­erisme niet voor je lol maar voor De Pla­neet. Gelukkig was het dan ook niet grap­pig en vooral niet al te inter­es­sant. Eerlijk gezegd zou ik Bli­j­dorp aan­raden boven dit park, daar zijn meer dieren en het heeft …