Het eiland

Voor mij is de Europese Unie alti­jd een fact of life geweest. In groep acht kre­gen we een Euro-paspoort als voor­berei­d­ing op de invo­er­ing van de euro. Er stond een quiz in waarmee je kon uitvin­den of je een Ned­er­lan­der, Euro­peaan of Wereld­burg­er was. Ik kan me niet meer pre­cies herin­neren wat mijn resul­taat was, …

A normal life

Het is vakanti­eti­jd in Europa, dus er wordt heel wat afgereisd. Veel Brit­ten begin­nen hun reis met de over­steek Dover-Calais. Dat was de afgelopen weken nog niet zo makke­lijk. Tegen­over de vakantie vierende Brit­ten, op zoek naar de zon, staat namelijk een grote groep vluchtelin­gen die vanu­it Calais probeert om de UK bin­nen te komen. …