Een stem voor kinderen

Van­daag hebben Kailash Sat­yarthi en Malala Yousafzai de Nobel Peace Prize gekre­gen. Ik heb gekeken naar hun toe­sprak­en. Hier een kleine impressie. Let us glob­alise com­pas­sion. Not pas­sive com­pas­sion, but trans­for­ma­tive com­pas­sion that leads to jus­tice, equal­i­ty, and free­dom. Mahat­ma Gand­hi said, “If we are to teach real peace in this world… we shall have …

De (on)zin van onderwijs

Ik voel me een beet­je als Don­ald Duck, zoals ik van het ene baan­t­je in het andere baan­t­je rol. De schoe­nen­winkel bleek een schim­mige bedoen­ing, waar ik zon­der con­tract na drie dagen weer op straat stond. De afgelopen weken heb ik via het uitzend­bu­reau gew­erkt bij een bedri­jf dat kar­ton­nen dis­plays maakt, voor bijvoor­beeld mascara. …