Theologie op de golven

Vorige week hebben we heer­lijk gezeild op het IJs­selmeer en de Wad­den­zee. We hebben genoten van Ned­er­landse vergezicht­en met prachtige wolken­for­maties. Over­al waren vogels, op zoek naar vis of druk met het in de gat­en houden van hun kinderen. De maan kwam vol en felo­ran­je op toen we bij de Loren­zs­luizen voor anker gin­gen. Het …

Over elven

Ik doe mee met een studiegroep die Lauda­to Si behan­delt, de ency­cliek van paus Fran­cis­cus. We doen dit aan de hand van een studiegids van CAFOD, een katholieke hul­por­gan­isatie. Ik vind de avon­den heel inspir­erend. Hier is een film­p­je: Het film­p­je is een oproep tot actie, maar de basis hier­voor is spir­itueel. Het grote thema …

Christenen en dieren

Iedereen die de ethiek achter het veg­an­isme probeert uit te leggen, haalt haar belan­grijk­ste argu­menten uit het boek Ani­mal Lib­er­a­tion van Peter Singer. Tijd om deze klassiek­er uit 1975 zelf ter hand te nemen. Singer is een util­i­tarist, wat betekent dat hij streeft naar een zo klein mogelijke hoeveel­heid lij­den in de wereld. Andere morele …