Happy New Year

Kerst is voor­bij; de kaarsjes zijn opge­brand en de crack­ers gekraakt. De mensen hier hebben een aan­tal typ­is­che ker­st­ge­woon­ten, som­mige gekker dan andere. Ik had nog nooit ker­st­crack­ers gehad, maar het zijn kar­ton­nen cilin­dert­jes waar je het uiteinde vanaf moet trekken en wat dan moet knallen. In de crack­er zit een cadeaut­je, een papiert­je met …

Lokale folklore

Stral­end blauwe lucht­en en stort­buien wis­se­len elka­ar af in deze laat­ste weken van novem­ber. De ker­stda­gen komen eraan, en dat zullen we weten! Elke vrouw met een beet­je een huishouden is inmid­dels in de stress geschoten. Ze moeten hier natu­urlijk Sin­terk­laas en Kerst in 1 keer vieren, dus dat kan de druk wel opvo­eren.Dit weekend …