Maandag in januari

Het is een zon­nige mor­gen. Het is ook maandag, maar ondanks de blauwe lucht zek­er geen blue mon­day. Vanocht­end heb ik na weken bankhangen mijn hard­loop­schoe­nen weer eens aangetrokken. Het was heer­lijk om het gebruike­lijke rond­je in het park weer te ren­nen. En als ultieme beloning hing daar de maan vlak boven de hori­zon. Aan …

Interfaith in Medway

Mensen in verbind­ing met God: Quak­ers in stilte, moslims broed­er­lijk geknield, hin­does in een explosie van kleuren. De Inter­faith groep in Med­way maak­te het alle­maal mee. Afgelopen zondag vond de jaar­lijkse pel­grim­stocht plaats, waar­bij we ver­schil­lende gebed­shuizen bezocht­en. De dag begon in de kathe­draal van Rochester. Er was een kleine cer­e­monie en de pel­grims werden …

Interreligieuze dialoog

Voor mij wordt de kracht van geloof ner­gens mooier beschreven dan in het boek Life of Pi van Yann Mar­tel. Het ver­haal gaat over Piscine, een 16-jarige jon­gen uit Puducher­ry, India. Door een schip­breuk maakt hij de meest gruwelijke din­gen mee. Zijn liefde voor God sleept hem er doorheen: The black­ness would stir and eventually …