De wolf en het lam

Ik ont­dek­te het principe van geweld­loosheid in de boeken van Gand­hi en Tol­stoj. Deze schri­jvers maak­ten direct duidelijk dat geweld­loos lev­en voor hen inhield dat ze geen vlees aten. Nadat ik een paar jaar veg­e­tar­iër ben geweest, begon ik me hypocri­et te voe­len omdat ik de pro­ducten at van de dieren die net zo goed …

Interreligieuze dialoog

Voor mij wordt de kracht van geloof ner­gens mooier beschreven dan in het boek Life of Pi van Yann Mar­tel. Het ver­haal gaat over Piscine, een 16-jarige jon­gen uit Puducher­ry, India. Door een schip­breuk maakt hij de meest gruwelijke din­gen mee. Zijn liefde voor God sleept hem er doorheen: The black­ness would stir and eventually …

Vasten voor vrede

De Brit­ten bli­jven ons ver­rassen met hun gekke gewoontes. Zo kwa­men we er onlangs achter dat de dag voor aswoens­dag hier ‘Pan­cake Day’ heet. Er wor­den com­plete pan­cake races geor­gan­iseerd, waar­bij de deel­ne­mers tij­dens het ren­nen een pan­nenkoek op en neer gooien in een koeken­pan. Wij zijn alti­jd wel in voor pan­nenkoeken, dus mor­gen zullen …

Een stem voor kinderen

Van­daag hebben Kailash Sat­yarthi en Malala Yousafzai de Nobel Peace Prize gekre­gen. Ik heb gekeken naar hun toe­sprak­en. Hier een kleine impressie. Let us glob­alise com­pas­sion. Not pas­sive com­pas­sion, but trans­for­ma­tive com­pas­sion that leads to jus­tice, equal­i­ty, and free­dom. Mahat­ma Gand­hi said, “If we are to teach real peace in this world… we shall have …

Gandhi en Waarheid

Van­daag, op de geboortedag van Mahat­ma Gand­hi en dus de dag van de geweld­loosheid, wil ik graag Gand­hi zelf aan het woord lat­en. De vol­gende gedeeltes komen uit de inlei­d­ing van zijn auto­bi­ografie. De tekst wordt afgewis­seld door foto’s die Fred­dy heeft gemaakt toen hij in maart Mt Kenya bek­lom. … I have giv­en the …