Draken

Van­daag is een Ethiopis­che nationale feestdag. Het lijkt me gepast om een nationale heilige te intro­duc­eren: St. George oftewel St Joris. Vol­gens Wikipedia is Ethiopië in deze keus niet heel orig­i­neel geweest; de kloeke sint is ook bescher­mheilige voor o.a. Amers­foort, Istan­bul, Enge­land, Grieken­land, Mosk­ou, Rid­derk­erk, boeren, kruis­boogschut­ters, land- en veld­w­erk­ers, Palesti­jnse Chris­te­nen, scouts, huidziekten …

Dag van de arbeid

Abuna Are­gawi woonde bij de Takeze riv­i­er, ergens in het noor­den. Daar preek­te hij en deed veel won­deren, vergezeld van zijn toegewi­jde leeuw. Voor de mensen die om zo’n won­der zat­en te sprin­gen, hoop ik dat hij niet aan de dag van de arbeid deed. Wij voelden ons van­daag wel­haast werkeloos. De rest van de …