Tolstoj

En ik zocht omgang met arme, een­voudi­ge, onon­twikkelde gelovige mensen. Het geloof van deze mensen uit het volk was eve­neens chris­telijk, net als het geloof van de pseu­­do-gelovi­­gen uit onze eigen krin­gen. Bij de chris­telijke waarhe­den was eve­neens zeer veel bijgeloof gemengd, maar met dit ver­schil dat de gelovi­gen uit onze krin­gen dit bijgeloof absoluut …

Door de bliksem getroffen

De arme Bil­bo kon het niet langer aan­horen. Bij het wellicht nooit zullen weerk­eren voelde hij een gil in zijn bin­nen­ste opkomen en al gauw barstte deze los als de fluit van een loco­motief die een tun­nel uit komt. Alle dwer­gen spron­gen overeind en stoot­ten de tafel omver. Gan­dalf ontstak een blauw licht aan het …

Pierre Bezoechov

Intussen was Pierre ten prooi gevallen aan een zins­be­goocheling, zo een waarin je denkt dat je slaapt en dat alles wat er gebeurt een droom is, dat je je ogen maar open hoeft te doen om alles en iedereen te lat­en verd­wi­j­nen en dat je kunt uit­proberen of het een droom is of de werkelijkheid …