And it moves us all

Till we find our place
On the path unwinding
In the Circle
The Circle of Life

Over een aan­tal dagen gaan we weer ver­huizen. Fred­dy gaat in juli begin­nen met zijn veld­w­erk in Kenia. We bli­jven niet tot die tijd hier wonen, omdat ons huur­con­tract voor een jaar is, met 1 escape-optie op een half jaar. We hebben hier nu een half jaar gewoond, dus we hebben onze huur opgezegd.
130328c

Natu­urlijk komen we ook naar Ned­er­land om de abdi­catie en de Kon­ingsspe­len per­soon­lijk mee te mak­en, chau­vin­is­ten als we er zijn. We gaan wonen in Amersfoort.

Kaartjes

vlnr: Amers­foort, Laikip­ia (Kenia), Ambat­on­draza­ka (Mada­gas­car)

Op 2 juli vliegen we naar Kenia. Van 26 okto­ber tot 10 novem­ber komen we dan even terug in Ned­er­land, en dan zijn we tot 2 maart 2014 in Mada­gas­car. De data klinken als verre toekomst, maar de tick­ets zijn al geboekt…

Ivan

1 per­soon weet in ieder geval de kalmte te bewaren.

Gis­teren hebben we afscheid genomen van de Bij­belkring van de kerk. We hopen natu­urlijk vol­gend jaar terug te komen, als Fred­dy weer verder gaat met het uitwerken van zijn onder­zoek. We hebben hier een heel fijne tijd gehad, met con­tacten via de kerk en op Freddy’s werk. En nu gaan we onze bana­nen­dozen weer inpakken, vakkundig ger­it­seld bij de groen­te­boer op de markt. Op zoek naar onze plek in de cirkel…

Reacties

  1. De bollen gaan weer bloeien hoor dus jul­lie kun­nen even genieten..arme zwervers dat jul­lie zijn..?!
    Overi­gens : alle plan­nen alti­jd nog D.V…toch?

Reageren is niet mogelijk.