De kunst van het proberen

De uit­spraak is van Pablo Picas­so: ‘God is bove­nal een kun­ste­naar. Hij bedacht de giraf, de olifant, de mier. Hij heeft nooit geprobeerd een bepaalde sti­jl te vol­gen – Hij maak­te gewoon waar hij zin in had.’”

Ter inspi­ratie post ik dit keer stuk­jes uit een col­umn van Paulo Coel­ho. Het gaat over de kun­st van het proberen. Ik ga zelf de komende tijd proberen om geld te ver­di­enen met het bouwen van web­sites. In tij­den van finan­ciële cri­sis en weinig werk moet je je eigen kansen creëren. In het kad­er hier­van: ken je iemand die een web­site behoefte heeft — stu­ur deze per­soon dan lin­ea rec­ta naar www.maaikehartog.com. ;-)

Uit onze zin om te gaan ontstaat onze weg – wan­neer we echter aan de tocht naar onze droom begin­nen, voe­len we ons heel bang, alsof we alles moeten doen zoals het hoort. Maar, als er geen lev­en gelijk is, wie heeft dan die norm ‘zoals het hoort’ bedacht? Als God de giraf, de olifant en de mier heeft gemaakt, en wij naar Zijn beeld en gelijke­nis proberen te lev­en, waarom zouden we dan een norm willen vol­gen? Een norm behoedt ons soms voor het her­halen van de domme fouten van anderen, maar nor­maal gespro­ken is het vooral een keursli­jf dat ons dwingt om te her­halen wat anderen doen.

Wie doet zoals het hoort, draagt een strop­das die bij zijn sokken past, is ver­plicht mor­gen dezelfde menin­gen te hebben als van­daag. En gebeurt of veran­dert er in de wereld dan nog iets?
Als je er nie­mand mee schaadt, veran­der dan soms eens van mening, doe din­gen die haaks op elka­ar staan zon­der je ervoor te schamen. Dat recht heb je; het kan niet sche­len wat anderen ervan denken – denken doen ze sowieso.

Wees daarom niet bang. Laat het uni­ver­sum bewe­gen, veran­deren, en je zult zien dat je soms ver­steld staat van jezelf. ‘Wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uit­gekozen om de wijzen te beschamen’, zegt de apos­tel Paulus.

Bron: Paulo Coel­ho, Als een riv­i­er — Gedacht­en en impressies 1998–2005, uit­gev­er­ij De Arbei­der­spers, Ams­ter­dam, 2006.

Reacties

  1. ik had een ver­haalt­je verwacht van ‘het gaat zo en zo en we doen dit en dat en het is zulk weer en we eten zus’. Met het posten van deze blog heb je alvast het citaat in de prak­tijk gebracht :) Zal het doorgeven aan L voor de eerste van de derde maand (post ontvangen?

  2. Leuke citat­en! Suc­ces met je kun­stzin­nige vorm­ing van het uitproberen.

  3. Dank voor inspiratie!
    Hoop dat je eigen nieuwe weg ook gewoon gaat zoals die zich ontwikkeld en bij je past. Ik zal mee­doen aan je PR hoor!
    (heb mijn web­site al toegevoegd als voor­beeld, is al eens door Maaike aangepakt, maar heb ik lat­en ver­slof­fen. Maaike gaat die nu up-daten!)

Reageren is niet mogelijk.