Happy New Year

Angels and archangels may have gathered there
Cherubim and seraphim thronged the air
But His mother only in her maiden bliss
Worshipped the Beloved with a kiss

Kerst is voor­bij; de kaarsjes zijn opge­brand en de crack­ers gekraakt. De mensen hier hebben een aan­tal typ­is­che ker­st­ge­woon­ten, som­mige gekker dan andere. Ik had nog nooit ker­st­crack­ers gehad, maar het zijn kar­ton­nen cilin­dert­jes waar je het uiteinde vanaf moet trekken en wat dan moet knallen. In de crack­er zit een cadeaut­je, een papiert­je met een mop, en een papieren kroon­t­je. Het kroon­t­je zet je ver­vol­gens ook op. Een onderdeel van kerst dat hier ook spe­ci­aal is, zijn de Car­ols. Op ker­stavond zijn we naar een tra­di­tionele Car­ol Ser­vice geweest in Lon­den. In onze eigen kerk zin­gen we ze al weken met veel energie onder begelei­d­ing van de band.

Inmid­dels mogen de ker­stda­gen dan over zijn, de ker­stgedachte is nog alti­jd lev­end: De mooie din­gen in het lev­en liggen voor het oprapen. Dat merk­ten we toen we dit week­end door de straat liepen. Bij een van de huizen ston­den drie dozen waar fiet­sjes in gezeten had­den, zelf ook weer vol met lege speel­goed­dozen. Drie kinderen fiet­sten vrolijk rond op hun nieuwe fiet­sjes. Verderop in de straat zagen we iets beters, namelijk een afgedank­te rode bank. Vol met ker­stgedacht­en als we waren, hebben we die natu­urlijk meegenomen.

Geluk kan soms op straat liggen, maar is ook te koop in tweede­hands winkelt­jes. Weggeza­kt in onze rode bank en gewapend met een stapel dvd’s ver­schansen we ons achter onze nieuwe tv voor een oud­jaars­dag-Matrix-marathon. De vrien­delijke elf Elrond uit Mid­den-Aarde is opeens veran­derd in een griezel met een zon­nebril. Dat is wel even schrikken, maar mijns inziens is een film al snel beter dan Peter Jackson’s ver­sie van ‘the Hob­bit’ die we vorige week ook hebben gezien.

En als het tijd is voor het laat­ste lied van de laat­ste kerk­di­enst op de laat­ste zondag van 2012, is de keus snel gemaakt. Vooruit, nog één Car­ol, om het af te leren.

Reacties

  1. Hal­lo Maaike en Freddy,
    Onze beste wensen voor het nieuwe jaar!
    Gefe­lici­teerd met jul­lie ver­loofde familieleden.

  2. Alle geluk en liefde gewenst voor 2013! Groet­jes uit rome, waar de ital­ia­nen ein­de­loos veel prat­en, het buur­jonget­je blaft als een getrapte hond en iedereen danst alsof zn lev­en er vanaf hangt, desnoods als Ned­er­landse amerikaan.

Reageren is niet mogelijk.