Verhuisdatum

Na een verken­nende ont­dekkingsreis van Fred­dy hebben we nu een huis­je en een ver­huis­da­tum. Over twee weken, op 26 okto­ber, varen we met ons boelt­je het kanaal over. Het huis­je is het onder­ste deel van een rijt­jeshuis, en er is ook een tuin­t­je bij. Hele­maal zoals Thomas More het in zijn ‘Utopia’ voorzag. We houden u op de hoogte van hoe het bevalt in Utopia.

Reacties

  1. Wat fijn. Als het kon zou ik het tapi­jt wat hier in mijn guest­house-kamer op de vlo­er ligt voor jul­lie en Ivan meen­e­men: met bomen, hert­jes en heel veel vreemde vogels.
    Lieve groet van­it het zon­nige Kabul!

  2. Mooi hoor, zo’n Utopia. Vol­gens Van Riessen (‘De maatschap­pij der toekomst’) te type­r­en door niv­el­ler­ing en col­lec­tiver­ing, een tik­je op het saaie af, maar daar­ente­gen heb je geen poli­tie nodig, werkda­gen van slechts 6 ! uur, ver­plicht ver­huizen na max. 10 jaar en weten­schap­pers staan boven bestu­ur­ders en handwerkers.

Reageren is niet mogelijk.