Keep moving

Na zes weken in het nieuwe huis­je in Ned­er­land, is het einde van ons verbli­jf hier alweer in zicht. Fred­dy heeft namelijk een onder­zoeks­baan gekre­gen in Engeland!
Hij gaat 3 jaar lang werken bij het Nat­ur­al Resources Insti­tute, als PhD stu­dent. Eind okto­ber gaan we daarheen ver­huizen. We hebben er veel zin in en zijn ook blij met deze gele­gen­heid om Ivan op te voe­den tot een keurig Brits kat­je. Eerst afs­tud­eren natu­urlijk, en feest vieren vol­gende week. Daar is nu in ieder geval reden genoeg voor…

Reacties

  1. Zou Yvan de Ver­schrikke­lijke wel kun­nen aar­den als Rus op Britse gronden?

  2. Enge­land! En al zo snel joh! Dan moeten we voor die tijd nog maar snel even wat afspreken;) En hebben jul­lie al een huis­je daar?

  3. meeeeeeeeeeeeeeeehn da’s schrikken. ook wel gaaf, vooral voor jul­lie dan *snik*

Reageren is niet mogelijk.