Maag-darm en urineweg stelsel

No change, no pause, no hope! Yet I endure.
I ask the Earth, have not the mountains felt?
I ask you Heaven, the all-beholding Sun,
Has it not seen? The Sea, in storm or calm,
Heaven's ever-changing Shadow, spread below,
Have its deaf waves not heard my agony?
Ah me! alas, pain, pain ever, for ever! — P.B. Shelley, Prometheus unbound, Act 1

Maag-darm­s­telsel, met nor­maliter goed gestruc­tureerd eind­prod­uct. (Bron: kackblog.net)

Urineweg­s­telsel en wat niet te eten tij­dens blaasontsteking.

(Bron: een paar obscure web­sites)

Ook dit niet.

Water, water, water. Gelukkig zijn de lege flessen hier nog jaren bruikbaar.

Reacties

  1. Du Arme! ken­nelijk ben je tegelijk­er­ti­jd nog niet je gevoel voor humor ver­loren, dus er is hoop

  2. Veel beter­schap, maar wie is nou ziek aan wat, Maaike blaa­sontstek­ing (want komt meer voor bij vrouwen) en Fred­dy diar­ree, of omge­keerd, of bei­de bei­de bei­de enz? In elk geval zou ik voor de blaa­sontstek­ing mét koorts antibi­ot­i­ca gaan halen, en voor de diar­ree mét bloed ook. Hoop dat je het boek­w­erk ‘Where there is no doc­ter’ van dr. Wern­er er nog op na kunt slaan (is Fred­dy mee groot geworden).
    Overi­gens: voor de afval lege flessen: heb je geen water­fil­ters daar (koken zal wel teveel brand­stof kosten maar is natu­urlijk ook pri­ma tegen de afvalberg).
    Veel sterk­te en we denken aan en bid­den voor jullie!

Reageren is niet mogelijk.