Familienieuws

Bin­nenko­rt breekt er weer een peri­ode aan waarin we bij gebrek aan fysiek con­tact wat vak­er via de weblog zullen com­mu­niceren. We hebben alvast foto’s van onze trouwdag hieron­der gezet.
Alle noti­fi­catie inschri­jvin­gen zijn trouwens ver­wi­jderd, hier kunt u zich (weer) aan­melden, mocht dat gewenst zijn.